Bakterie do akwarium morskiego są niezwykle ważne dla utrzymania zdrowego i zrównoważonego środowiska w akwarium. Pomagają w procesach biologicznych, takich jak rozkład odpadków organicznych, przemianie amoniaku w nitrystę, czy wytwarzaniu składników odżywczych dla korali i innych organizmów morskich. Najważniejsze bakterie występujące w akwariach morskich to bakterie nitryfikacyjne: Nitrosomonas i Nitrobacter – przeprowadzają cykl azotowy, w którym przekształcają amoniak i azotyny w mniej toksyczne związki jak nitryt i azotan. Bakterie denitryfikacyjne Pseudomonas, Paracoccus – przekształcają azotany w azot i uwalniają do atmosfery. Ta funkcja jest ważna, aby utrzymać niskie poziomy azotanów w akwarium. Bakterie redukujące siarczany: Desulfovibrio, Desulfobacter – obecne w akwariach z koralami, przekształcają siarczany w siarczany umszone, co jest korzystne dla wzrostu koralowców. Bakterie nitrifilne: Nitrospina, Nitrospira – przekształcają nitryt w azotyny, co jest korzystne dla korali. Te bakterie można dodać do akwarium morskiego w formie preparatów bakteryjnych dostępnych w sklepach zoologicznych. Ważne jest regularne monitorowanie parametrów wody i dostosowanie dostarczanych składników odżywczych, aby utrzymać odpowiednią równowagę bakteryjną w akwarium.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5